Tôi không có ham muốn dục tình, không có gì đã xảy ra; Tại sao tôi có hơi thở xấu; Tôi bị rò rỉ...